Over Kunstsmullen

Kunstsmullen is vanaf 2023 een tweejaarlijks evenement in de gemeente Heeze-Leende dat bezoekers van jong tot oud gedurende enkele weken op laagdrempelige wijze in contact brengt met verschillende vormen van kunst en cultuur. De eerstvolgende editie vindt plaats in oktober 2024.

Heeze-Leende, een gemeente bestaande uit vier kernen met elk zijn eigen identiteit, omgeven door uitgestrekte natuur, werd al in de vorige eeuw bezocht door schilders om de prachtige lucht van de Strabrechtse heide te schilderen, evenals het eenvoudige boerenleven en dorpsgezichten. Er was sprake van een bloeiende kunstenaarskolonie.

Kunstsmullen wil deze gedachten levend houden, omdat we geloven dat kunst belangrijk is voor het welzijn van ons allen en een sociale factor kan zijn in onze gemeenschap.

Vanuit deze visie is Kunstsmullen een tweejaarlijks gemeentebreed evenement dat bestaat uit een hoogwaardige professionele beeldende kunstroute. Daaromheen vindt een breed aanvullend programma plaats met verschillende uitingsvormen van kunst, van en voor de gehele gemeente Heeze-Leende. De rode draad van het gehele evenement is ‘landschap’. Elke editie specificeren we dit thema nader.

 


 • Waarom Kunstsmullen?

  Uitgangspunten van Kunstsmullen zijn dat kunst verrijkt, inspireert, voor emotie zorgt en tot nadenken dwingt. Kunst en creativiteit verrijken niet alleen, maar zijn ook de basis voor vooruitgang en innovatie. Daarnaast zorgt kunst voor onderlinge verbinding en spoort het aan tot persoonlijke ontwikkeling. Kunstsmullen stimuleert met name de ontwikkeling van creativiteit bij jongeren en biedt hen daarbij een podium in het activiteitenprogramma.


  Organisatie

  Kunstsmullen wordt georganiseerd door de Stichting Kunst en Cultuur Heeze-Leende:

  Stuurgroep:

  Wim van Ekelen, Voorzitter
  Karin Rademaker, Secretaris
  Paul Thijssen, Penningmeester
  Sylvia Vrooyink, Art-director
  Sandra van Gerwen, Podiumkunsten
  Klaas Doornbos, Communicatie
  Jaap de Nijs, Sponsoring

  Jan Luijten, Facilitaire Dienst
  Janus de Vocht, Leende


  Kwaliteitscommissie:
  Eduard Sweep, Dieter Prössler, Mirjam Pet-Jacobs

  Met dank aan:
  Landgoed Kapellerput, Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK), Kunstkring Eymerick, Bibliotheek Dommeldal en Stichting Vrienden van de Bieb, Caron Lightdesign, Bos Advies (Anton Vos), Monique Beukema, Rianne Schaaf, Dennis Faro en alle vrijwilligers in Heeze, Leende en Sterksel.


  ANBI en downloads

  ANBI-status

  De Stichting Kunst en Cultuur Heeze-Leende, organisator van Kunstsmullen, staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het schenken aan instellingen met een ANBI-status heeft belastingvoordelen. Als gevolg van deze status moet de stichting enkele gegevens publiceren. U vindt die hieronder.

  Download het Projectplan 2024

  Download het Beleidsplan 2024-2028

  Download het standaardform-pubplicht-anbi 2022

  Download het Eindverslag Kunstsmullen 2022

  Download het publieksbereik 2022

  Download het exploitatieresultaat 2022

  Download de behaalde doelstellingen

  Download het programma van 2022