Heeft u KunstSmulfoto’s gemaakt ? Stuur ze in ! info@kunstsmullen.nl.

(zie ook onder Impressies 2016)

Bezoekers van KunstSmullen 2016: heel hartelijk welkom!

We hebben ons ook dit jaar weer met plezier ingespannen om u allen, groot en klein, een VERWONDERENDE ervaring te laten beleven aan de meest uiteenlopende uitingen van Kunst én van Smullen met al uw zintuigen! Immers, het thema van dit jaar is:

                                         Verwondering 

Rondom ‘ons’ mooie Kasteel Heeze, in de natuur, hebben 23 kunstenaars, ieder op hun eigen manier, met in totaal 31 werken een poging gewaagd om bij u een WOW ! – effect op te roepen. Deze kunstenaars en hun werken zijn dit jaar beoordeeld door een nieuw ingestelde Kunst – Kwaliteit- commissie. Speerpunten dit jaar zijn het intensiever betrekken van de lokale horeca en cateraars in de vorm van een

                                         Boulevard de la Gastronomie

én de organisatie van een speciaal weekend waarin we de jeugd uit onze regio de ruimte geven om hun kijk op kunst te uiten, gebruikmakend van de vele hedendaagse technische mogelijkheden en media:

                                         Heeze in Rap & Roer

Vijf  galerieën zijn deze keer met een modern gezamenlijk thema aan het werk gegaan. Zij exposeren in Kasteel Heeze. Laat  u verwonderen! En wij hopen ook: verblijden, door ruim drie weken KunstSmullen 2016 !

Wim van Ekelen

Voorzitter Stuurgroep KunstSmullen

Kasteel Heeze

11. Aardgodin, Kunstroute

Vijf Galerieën in Kasteel Heeze

Van donderdag 6 tot en met zondag 9 oktober laten vijf

galerieën u van kunst smullen in Kasteel Heeze. Galerie

Kempro, ’t Vonder, Colourfulthings ,Galerie De Kliuw en

TripleA Projects in Kasteel Heeze tonen werk van diverse

kunstenaars. Het gezamenlijke thema is: De verwondering

van het maken ……..en het zien!!

Paul Legeland toont wonderlijke portretten, waar u niet omheen kunt.

Peter Lambregts laat u verrassen via een beeldscherm. Hij zoekt naar de authentieke mens.

Van Odile Kinart worden keramische hoofden tentoongesteld. U kunt zich afvragen wie wie nu bekijkt.

MirjamPet -Jacobs werkt met textiel en multimedia. Haar interesse in sociale vraagstukken in het bijzonder en de manier waarop de mensen met elkaar omgaan zijn haar inspiratiebron.

Clifton Mahangoe exposeert op de zolder. Hij betovert het publiek met licht en geeft de bezoeker zo een zinnenprikkelende bewustwording mee door zijn eigen beeldtaal.

Rob van ’t  Zelfde toont poppen ingevroren en gefotografeerd. Zijn beelden bevinden zich in een schemergebied tussen het zichtbare  en het niet onzichtbare. Zijn en niet zijn …. hoe wonderlijk is dat !

Openingstijden van 11.00 uur tot 17.30 uur

DeKliuwKSM16ColourKSM16VonderKSM16Kempro

KSM16logoTripleA

Actief KunstSmullende scholieren

KunstSmullen betrekt vanaf het begin basisscholieren bij
haar activiteiten. Dit jaar weer meer dan beide voorgaande
jaren.
Beeldhouwer Sjef Cox en cultuurcoach Marieke Scharroo zijn
hierbij de initiatiefnemers.

Aan KunstSmullen nemen vijf basisscholen deel. Het zijn
Merlebos en Dirk Hezius uit Heeze en Sint Jan uit Leender-
strijp met alle groepen,Trumakkers uit Heeze met de
groepen 7 en 8, en De Parel uit Heeze met de kleuters.

Voor de verschillende groepen leerlingen is een gevarieerd
programma samengesteld, afgestemd op hun ontwikkelings-
niveau. De rode draad is dat je als kind anders naar dingen
leert kijken, waardoor je je er van bewust wordt op hoevéél
manieren je naar iets kunt kijken.

Kunstonderwijs is tegenwoordig verplicht voor leerlingen van
de basisschool. Door actief en creatief in te haken op een
publieksactiviteit als KunstSmullen wordt die verplichting
zogezegd verheven tot een pedagogisch smulmoment.
Waarvan iedereen kan genieten: de makers en de kijkers.

Groep 1 & 2
De kleuters gaan zich verwonderen over opa’s en
oma’s die  ‘gek’ doen. Wat zij er vanuit die verwondering  mee
doen, komt op de Kunstroute te staan.

Groep 3 & 4
De groepen 3 en 4 gaan met een project van de
bibliotheek aan het werk: Studio Poëzie.
In Stop Motion (een tekenfilmtechniek) worden
korte filmpjes gemaakt, geïnspireerd op twee gedichten over
opa’s en oma’s.  Het resultaat is tijdens de KunstSmulweken
te zien in Tapperij De Zwaan, en mogelijk ook elders in Heeze.

Groep 5 & 6
De groepen 5 en 6 wordt gevraagd een niet meer gebruikt
kledingstuk van opa of oma mee te nemen naar school.
Voor dat kledingstuk moet een andere toepassing worden
bedacht: een schoen wordt een plantenbak, een hoed
een lampenkap, enzovoort.

Groep 7
Groep 7 gaat onder leiding van dichteres Monique Beukema
op schrijfreis. Aan de hand van afbeeldingen van de 31
werken van de Kunstroute worden de leerlingen uitgedaagd
er een gedicht bij, of over te schrijven. De gedichten worden
bij het betreffende kunstwerk geplaatst.

Groep 8
Groep 8 wordt weer op een andere manier uitgedaagd.
Kunstenares Marianne Mandigers heeft een werk gemaakt
waarmee de beschouwer wordt ‘gedwongen’ anders naar
dingen te kijken: op z’n kop, van opzij, van heel dichtbij.
Alles om verwondering op te wekken. De leerlingen gaan
een ‘anders kijken’werkstuk maken dat op de kunstroute
komt te staan, bij het kunstwerk van Marianne zelf.

Kwaliteitscommissie
Om de kwaliteit van de werken in de kunstroute op een nog hoger peil te brengen is er een Kwaliteitscommissie ingesteld, bestaande uit drie onafhankelijke en breed georiënteerde zeer ervaren kunstenaars en of kenners. Dit zijn:
• Theo Coenen, beeldend kunstenaar uit Eindhoven
• Dieter Prössler, Beeldend kunstenaar uit Lommel (België)
• Eduard Sweep, Designer en mede-oprichter van Yksi-ontwerp uit Eindhoven
Deze commissie beoordeelde alle ingediende ontwerpen voor de kunstroute en deed waar nodig verbetervoorstellen.
Zij beoordeelde aan de hand van de volgende criteria:
• Inspelen op het thema ‘Verwondering’
• passen in de route, in herfsttooi
• het kunstzinnige gehalte
• interactie met de natuur en of omgeving
• nieuw voor de bezoekers en niet ouder dan 3 jaar
• spreken tot de verbeelding
• het geheel moet veilig te bezoeken zijn en bestand tegen het herfstweer.
De commissie werd bijgestaan door Sjef Cox, belast met het onderdeel kunstroute.

Deze commissie fungeert tevens als jury bij de beoordeling van de objecten van de basisscholen uit de gemeente Heeze-Leende, gemaakt aan de hand van een lesbrief.
Omdat er ook gedichten zijn gemaakt door de kinderen van groep 7, is er één lid aan de commissie toegevoegd, t.w. Henk Jansen, oud-directeur van een basisschool.
Deze commissie is in staat het werk van de kinderen op waarde te schatten en zal hierover een kort juryrapport opmaken.

De jury werd bijgestaan door Marieke Scharroo van het RICK in Weert en Sjef Cox
Het Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie begeleidt in opdracht van gemeente Heeze-Leende de basisscholen in het kunst- en cultuuronderwijs.

Vrijwilligers

KunstSmullen zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van vele vrijwilligers, zoals:

• degenen die de paden van de kunstroute hebben opgeschoond en zoveel mogelijk rolstoelgeschikt hebben gemaakt,de mensen van Zorglandgoed ’t Huisven in Heeze en van Zorgcentrum Taxandria in Valkenswaard;
• degenen die de langs de route de infobordjes hebben gemaakt en geplaatst en tevens de route hebben bewegwijzerd;
• degenen die geholpen hebben met het plaatsen van de objecten in de kunstroute;
• degenen die de rondleidingen verzorgen aan geinteresseerde bezoekers;
• de Troubadour Henk Jansen, Mètresse
• de trommelaars van het Gilde St-Agatha
• jongeren van Social Creative Cloud uit Leende die de optredens van de zangers en dansers mogelijk maakten.
• de poortwachters bij het kasteel en informatieverschaffers in de infostand
• mensen van de Brabantse Dag die kleding en podia beschikbaar stelden
• en vele anderen die zich belangeloos hebben ingezet voor KunstSmullen 2016

Leerlingen van Merlebos druk bezig met de voorbereiding.

Paulance spot met de zwaartekracht.

De Social Creative Cloud zet Heeze in Rap & Roer

In het weekeinde van 15 en 16 oktober komt een jongerenteam van de Social Creative Cloud naar Heeze.

Het team bestaat uit:

 • Rappers Cas en Gheijs, met een mix van poëzie en muziek,
  geïnspireerd op het thema
 • Jaïr Franken en Lucas Dijstelbloem met een spectaculaire breakdance.
 • Paul Andrei, bekend van Holland’s Got Talent, bespot als Paulance
  de zwaartekracht met zijn acrobatische handstanden.
 • Razende reporter Denny maakt een vlog, een videologboek, van
  alle optredens.
  Tom Bukkems heeft een ‘hololight’ bedacht, een vorm van
  3D projectie met perspex platen en 4 laptop beeldschermen.
  Zie een vlinder vliegen of een bliksem flitsen. (In ’t Perron van
  6 t.m. 30 oktober.)

De Social Creative Cloud is recent ontstaan toen creatieve jongeren uit
Leende en Heeze samenwerking hebben gezocht met de stichting Cordaad welzijn,
het Oranjefonds en de Rabobank.
In het voormalige gebouw van de Rabobank in Leende zijn een
opname- en geluidsstudio, een fotoshoothoek, een filmmontageruimte
en een ruime zaal voor repetities en besprekingen gevestigd. De leden van de
SCC bieden hun diensten aan anderen aan. Zo is de stuurgroep van
KunstSmullen met hen in contact gekomen. www.sccloud.nl