Tot ziens bij KunstSmullen 2018!

Tot ziens bij KunstSmullen 2018!

KunstSmullen 2017 is voorbij. Zondag 12 november was de laatste dag van de kunstwandelroute op Landgoed Kapellerput.

We mogen terugzien op een geslaagd evenement in een prachtige omgeving. Begunstigd door zeer fraai weer was vooral het startweekeinde van 14 en 15 oktober buitengewoon goed bezocht.

Maar ook in de dagen en weken erna wisten veel kunst- en wandelliefhebbers het landgoed te vinden. Naar schatting hebben in totaal meer dan 5.000 mensen KunstSmullen, hét oktoberevenement van Heeze, bezocht.

KunstSmullen is mogelijk door de inzet, het enthousiasme en de bijdragen van velen: de gemeente Heeze, onze sponsors, directie en medewerkers van Kapellerput, de kunstenaars, de galerieën, de basisscholen en de vele vrijwilligers die met hoofd en handen hebben bijgedragen. Dank daarvoor !

Ook u kunt bijdragen om KunstSmullen 2018 nog weer wat mooier, beter en completer te maken. Graag nodigen wij u uit Vriend van KunstSmullen te worden. Dat kan door een bedrag, vanaf € 10.-,  over te maken naar NL61RABO00191915882, t.n.v. St. Kunst& Cultuur Heeze-Leende, onder vermelding van Vriend.

Graag tot ziens volgend jaar oktober bij KunstSmullen 2018, het jaar van ons eerste lustrum.

Stuurgroep KunstSmullen