KunstSmullen: nog volop groeipotentieel

KunstSmullen is een initiatief van de stichting Kunst & Cultuur Heeze-Leende, op instigatie van Recreatief Heeze-Leende. Het beoogt de levendigheid in Heeze te verhogen en te intensiveren. Daartoe is gezocht naar een combinatie van elementen die kenmerkend zijn voor Heeze: kunst, restaurants- en winkelaanbod.

 • Heeze heeft een historie als schildersdorp
 • Heeze telt veel mensen die, als liefhebber of professioneel, actief met kunst bezig zijn
 • Heeze heeft een aantal galerieën: de Kliuw, Colourful Things, Des Beaux Arts
 • Heeze heeft een ruim aanbod aan restaurants, cafés en cateraars
 • Heeze heeft een gevarieerd winkelaanbod

Daarnaast is er het unieke Kasteel Heeze. Het ligt op 500 meter van het dorpscentrum, met een fraai door bos en weidegrond omgeven oprijlaan van het dorp naar het kasteel .

Heeze heeft met de Brabantsedag een groot, zelfs groots, evenement. Maar een jaar is lang, en dus is er ruimte voor meer activiteit, waarbij kan worden geput uit de creativiteit van de inwoners, hun saamhorigheidsgevoel en de bereidheid om energie te steken in initiatieven die het dorp als geheel ten goede komen.

KunstSmullen  is in oktober  2014 begonnen en  in 2015 en 2016 verder uitgebouwd. Bij KunstSmullen komen allerlei vormen van kunst steeds meer samen: beeldende kunst, dans, zang, poëzie, fotografie, video. Op allerlei niveaus, en voor allerlei leeftijden.

De kern van KunstSmullen is de Kunstroute naar en van het Kasteel.  Langs de kasteellaan en rondom het kasteel staan (hangen, liggen of drijven) gedurende drie weken/vier weekeinden  in oktober tientallen kunstwerken, gemaakt door kunstenaars uit Heeze en omgeving.

Maar er is meer:  in het kasteel exposeren tijdens de KunstSmulweken galerieën uit Heeze en omgeving gedurende de eerste vier dagen een selectie uit hun collectie. Al drie jaren op rij een KunstSmul amuse die naar meer doet uitzien.
Vanaf 2016 worden in de KunstSmul-weekeinden allerlei extra activiteiten georganiseerd. Zoals het ‘Tableau de la Troupe’ van de Heezer Horeca op de in dat weekeinde tot ‘Boulevard de la Gastronomie’ omgedoopte Kasteellaan. In het tweede weekeinde komen jonge mensen hun kunsten laten zien, met zang, dans, acrobatiek en rappoëzie. Een aantal winkeliers laten zich in het derde weekeinde ook niet onbetuigd: voor hun zaak gebeurt van alles. Van  stoepkrijten tot graffiti kunstwerken.

Jong en oud
Bij KunstSmullen  wordt jong en oud betrokken. Leerlingen van de basisscholen in Heeze en Leende  maken hun eigen kunstwerken. Waarbij ermee bezig zijn in feite belangrijker is dan het resultaat. Hetzelfde geldt voor wat oude mensen, tot in de 90, samen met hun activiteitenbegeleiders, tot stand brengen. Kunstenaars begeleiden hen daarbij, een kenmerk van de KunstSmul ’formule’.

KunstSmullen combineert, zoals het woord al zegt, kunst met smullen. Daar zit iets grappigs tegenstrijdigs in, zoals voorzitter Wim van Ekelen opmerkte: zoek je beide woorden op in het woordenboek, dan is het bij smullen direct duidelijk. En bij kunst totaal niet. Smullen is genieten van iets eetbaars. Kunst, daarentegen, is een onmetelijk iets van alles wat mooi, ontroerend, aandoenlijk of emotioneel aangrijpend is. Over smaak valt, zegt men, niet te twisten, over kunst valt volop te twisten.  Maar is dat niet juist het kenmerkende van kunst:  je kunt er stil van worden, én volop over discussiëren.

Een kritische mevrouw moest begin oktober haar opinie kwijt aan een van de KunstSmul medewerkers: “Niet al die kunstwerken op de route zijn even mooi. Maar wat een potentieel is hier aanwezig. De laan van het dorp naar het kasteel, en dan die route rondom het kasteel, dat biedt zoveel mogelijkheden. Daar zou nog veel meer mee kunnen worden gedaan.”

We hebben die mevrouw beloofd dat in  onze oren te knopen. Want er zit een kern van waarheid in  haar opmerking: er is potentieel nog veel meer mogelijk met de unieke combinatie van Heeze en Kasteel Heeze. Waarbij de oprijlaan volop mogelijkheden biedt om aan beide zijden ervan ‘van alles’ te zien. Of mee te maken. Of te beleven. Of om, gewoon, van te KunstSmullen.

Een mooie uitdaging voor de stichting Kunst & Cultuur Heeze-Leende, die bestaat uit: Wim van Ekelen, voorzitter, Peter Vrijhoef, secretaris, Paul Thijssen, penningmeester en Sjef Cox, beeldhouwer, lid.
Samen met Sylvia Vrooyink en Anne-Marie Houthuijzen (galerieën), Diana van Gennip (winkeliersvereniging), Erik en Petra Bouwmeester (Kasteel Heeze) en Hans de Witte (media en publiek) vormen zij de Stuurgroep kunstSmullen.

Opmerkingen, ideeën en suggesties zijn welkom op info@kunstsmullen.nl.

Kasteel Heeze

11. Aardgodin, Kunstroute

Vijf Galerieën in Kasteel Heeze

Van donderdag 6 tot en met zondag 9 oktober laten vijf

galerieën u van kunst smullen in Kasteel Heeze. Galerie

Kempro, ’t Vonder, Colourfulthings ,Galerie De Kliuw en

TripleA Projects in Kasteel Heeze tonen werk van diverse

kunstenaars. Het gezamenlijke thema is: De verwondering

van het maken ……..en het zien!!

Paul Legeland toont wonderlijke portretten, waar u niet omheen kunt.

Peter Lambregts laat u verrassen via een beeldscherm. Hij zoekt naar de authentieke mens.

Van Odile Kinart worden keramische hoofden tentoongesteld. U kunt zich afvragen wie wie nu bekijkt.

MirjamPet -Jacobs werkt met textiel en multimedia. Haar interesse in sociale vraagstukken in het bijzonder en de manier waarop de mensen met elkaar omgaan zijn haar inspiratiebron.

Clifton Mahangoe exposeert op de zolder. Hij betovert het publiek met licht en geeft de bezoeker zo een zinnenprikkelende bewustwording mee door zijn eigen beeldtaal.

Rob van ’t  Zelfde toont poppen ingevroren en gefotografeerd. Zijn beelden bevinden zich in een schemergebied tussen het zichtbare  en het niet onzichtbare. Zijn en niet zijn …. hoe wonderlijk is dat !

Openingstijden van 11.00 uur tot 17.30 uur

DeKliuwKSM16ColourKSM16VonderKSM16Kempro

KSM16logoTripleA

Actief KunstSmullende scholieren

KunstSmullen betrekt vanaf het begin basisscholieren bij
haar activiteiten. Dit jaar weer meer dan beide voorgaande
jaren.
Beeldhouwer Sjef Cox en cultuurcoach Marieke Scharroo zijn
hierbij de initiatiefnemers.

Aan KunstSmullen nemen vijf basisscholen deel. Het zijn
Merlebos en Dirk Hezius uit Heeze en Sint Jan uit Leender-
strijp met alle groepen,Trumakkers uit Heeze met de
groepen 7 en 8, en De Parel uit Heeze met de kleuters.

Voor de verschillende groepen leerlingen is een gevarieerd
programma samengesteld, afgestemd op hun ontwikkelings-
niveau. De rode draad is dat je als kind anders naar dingen
leert kijken, waardoor je je er van bewust wordt op hoevéél
manieren je naar iets kunt kijken.

Kunstonderwijs is tegenwoordig verplicht voor leerlingen van
de basisschool. Door actief en creatief in te haken op een
publieksactiviteit als KunstSmullen wordt die verplichting
zogezegd verheven tot een pedagogisch smulmoment.
Waarvan iedereen kan genieten: de makers en de kijkers.

Groep 1 & 2
De kleuters gaan zich verwonderen over opa’s en
oma’s die  ‘gek’ doen. Wat zij er vanuit die verwondering  mee
doen, komt op de Kunstroute te staan.

Groep 3 & 4
De groepen 3 en 4 gaan met een project van de
bibliotheek aan het werk: Studio Poëzie.
In Stop Motion (een tekenfilmtechniek) worden
korte filmpjes gemaakt, geïnspireerd op twee gedichten over
opa’s en oma’s.  Het resultaat is tijdens de KunstSmulweken
te zien in Tapperij De Zwaan, en mogelijk ook elders in Heeze.

Groep 5 & 6
De groepen 5 en 6 wordt gevraagd een niet meer gebruikt
kledingstuk van opa of oma mee te nemen naar school.
Voor dat kledingstuk moet een andere toepassing worden
bedacht: een schoen wordt een plantenbak, een hoed
een lampenkap, enzovoort.

Groep 7
Groep 7 gaat onder leiding van dichteres Monique Beukema
op schrijfreis. Aan de hand van afbeeldingen van de 31
werken van de Kunstroute worden de leerlingen uitgedaagd
er een gedicht bij, of over te schrijven. De gedichten worden
bij het betreffende kunstwerk geplaatst.

Groep 8
Groep 8 wordt weer op een andere manier uitgedaagd.
Kunstenares Marianne Mandigers heeft een werk gemaakt
waarmee de beschouwer wordt ‘gedwongen’ anders naar
dingen te kijken: op z’n kop, van opzij, van heel dichtbij.
Alles om verwondering op te wekken. De leerlingen gaan
een ‘anders kijken’werkstuk maken dat op de kunstroute
komt te staan, bij het kunstwerk van Marianne zelf.

Kwaliteitscommissie
Om de kwaliteit van de werken in de kunstroute op een nog hoger peil te brengen is er een Kwaliteitscommissie ingesteld, bestaande uit drie onafhankelijke en breed georiënteerde zeer ervaren kunstenaars en of kenners. Dit zijn:
• Theo Coenen, beeldend kunstenaar uit Eindhoven
• Dieter Prössler, Beeldend kunstenaar uit Lommel (België)
• Eduard Sweep, Designer en mede-oprichter van Yksi-ontwerp uit Eindhoven
Deze commissie beoordeelde alle ingediende ontwerpen voor de kunstroute en deed waar nodig verbetervoorstellen.
Zij beoordeelde aan de hand van de volgende criteria:
• Inspelen op het thema ‘Verwondering’
• passen in de route, in herfsttooi
• het kunstzinnige gehalte
• interactie met de natuur en of omgeving
• nieuw voor de bezoekers en niet ouder dan 3 jaar
• spreken tot de verbeelding
• het geheel moet veilig te bezoeken zijn en bestand tegen het herfstweer.
De commissie werd bijgestaan door Sjef Cox, belast met het onderdeel kunstroute.

Deze commissie fungeert tevens als jury bij de beoordeling van de objecten van de basisscholen uit de gemeente Heeze-Leende, gemaakt aan de hand van een lesbrief.
Omdat er ook gedichten zijn gemaakt door de kinderen van groep 7, is er één lid aan de commissie toegevoegd, t.w. Henk Jansen, oud-directeur van een basisschool.
Deze commissie is in staat het werk van de kinderen op waarde te schatten en zal hierover een kort juryrapport opmaken.

De jury werd bijgestaan door Marieke Scharroo van het RICK in Weert en Sjef Cox
Het Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie begeleidt in opdracht van gemeente Heeze-Leende de basisscholen in het kunst- en cultuuronderwijs.

Vrijwilligers

KunstSmullen zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van vele vrijwilligers, zoals:

• degenen die de paden van de kunstroute hebben opgeschoond en zoveel mogelijk rolstoelgeschikt hebben gemaakt,de mensen van Zorglandgoed ’t Huisven in Heeze en van Zorgcentrum Taxandria in Valkenswaard;
• degenen die de langs de route de infobordjes hebben gemaakt en geplaatst en tevens de route hebben bewegwijzerd;
• degenen die geholpen hebben met het plaatsen van de objecten in de kunstroute;
• degenen die de rondleidingen verzorgen aan geinteresseerde bezoekers;
• de Troubadour Henk Jansen, Mètresse
• de trommelaars van het Gilde St-Agatha
• jongeren van Social Creative Cloud uit Leende die de optredens van de zangers en dansers mogelijk maakten.
• de poortwachters bij het kasteel en informatieverschaffers in de infostand
• mensen van de Brabantse Dag die kleding en podia beschikbaar stelden
• en vele anderen die zich belangeloos hebben ingezet voor KunstSmullen 2016

Leerlingen van Merlebos druk bezig met de voorbereiding.

Paulance spot met de zwaartekracht.

De Social Creative Cloud zet Heeze in Rap & Roer

In het weekeinde van 15 en 16 oktober komt een jongerenteam van de Social Creative Cloud naar Heeze.

Het team bestaat uit:

 • Rappers Cas en Gheijs, met een mix van poëzie en muziek,
  geïnspireerd op het thema
 • Jaïr Franken en Lucas Dijstelbloem met een spectaculaire breakdance.
 • Paul Andrei, bekend van Holland’s Got Talent, bespot als Paulance
  de zwaartekracht met zijn acrobatische handstanden.
 • Razende reporter Denny maakt een vlog, een videologboek, van
  alle optredens.
  Tom Bukkems heeft een ‘hololight’ bedacht, een vorm van
  3D projectie met perspex platen en 4 laptop beeldschermen.
  Zie een vlinder vliegen of een bliksem flitsen. (In ’t Perron van
  6 t.m. 30 oktober.)

De Social Creative Cloud is recent ontstaan toen creatieve jongeren uit
Leende en Heeze samenwerking hebben gezocht met de stichting Cordaad welzijn,
het Oranjefonds en de Rabobank.
In het voormalige gebouw van de Rabobank in Leende zijn een
opname- en geluidsstudio, een fotoshoothoek, een filmmontageruimte
en een ruime zaal voor repetities en besprekingen gevestigd. De leden van de
SCC bieden hun diensten aan anderen aan. Zo is de stuurgroep van
KunstSmullen met hen in contact gekomen. www.sccloud.nl